A projektről

Mi készül a városban?

A Design Terminál 2014 nyarán indított kutatást, hogy feltérképezze a belváros nagykörút által határolt területein lévő gyártóműhelyeket. A vizsgálat felméri a kisvállalkozások működését, egyben támogatja a hazai tervezők és gyártók kapcsolatépítését, hálózatosodását. A kutatás eredményeként megismerhető a városi szövetben működő elszórt műhelyhálózat, az egyes helyiségek jellege és hangulata.

Fotó: Kinszki Imre: Király utca, Budapest, 1929. MFM

 

Kutatási hipotézis: Az államosítás és tömeggyártás következtében a korábban kisiparos műhelyektől nyüzsgő belvárosban megszűnt az ipari termelés, a városszerkezet átalakulásával ezek inkább a külső területek felé húzódtak.

A hipotézis cáfolata: A főváros belső részein – jelen vizsgálat esetében a nagykörút által határolt területeken – máig felfedezhetők több mint száz éves családi vállalkozások, évtizedek óta munkálkodó mesterek műhelyei, valamint kortárs alkotócsoportok által működtetett showroomok. Ezek a műhelyek hol jól láthatóan a kirakatban, hol belső udvarokban, pincékben, sok esetben magánlakások részeként fedezhetők fel, és megannyi értéket állítanak elő ma is: a teljesség igénye nélkül gyártanak kalapot, cipőt, ruhát, paplant, kefét, hangszereket, csillárt, ékszert, kesztyűt, de akár nyalókát, keménycukrot is.

 

Kutatási módszertan: A Design Terminál 2014 nyarán több hazai egyetemmel összefogva, építészmérnök, településmérnök, és környezetmérnök hallgatókkal indított kutatást, mely során a lehető legalaposabban kívántuk feltérképezni a belvárosi gyártókapacitásokat, a jelenleg is működő műhelyeket.

A kutatás alapját helyszíni vizsgálat, házról házra történő adatfelvétel jelentette, melyet önkormányzati, kereskedelmi kamarai és szaknévsori nyilvántartások információival egészítettünk ki.

A 2014. július 1-jén indult vizsgálatban mintegy két és fél hónapon keresztül 15 egyetemi hallgató informálódott a műhelyek paramétereiről, történetéről, a működés lehetőségeiről, az alapanyagok beszerzési forrásairól. A tulajdonosokkal, mesteremberekkel folytatott beszélgetések, interjúk eredményeképpen több mint 200 műhelyről készült egységes adatlap. Az alapvető adatokon, a gyártó tevékenység jellegén, a technológiai és emberi erőforrásbeli igényeken túl sok esetben személyes történetek, adomák is színesítik a korlenyomatnak is tekinthető vizsgálati eredményt. A kutatás 2015. szeptember végén zárult.

2014. októbertől decemberig az adatok rögzítése, a leírások formai szempontok szerinti egységesítése, az adatok vizualizációjára szolgáló térképpel kapcsolatos webfejlesztési munka zajlott, mellyel párhuzamosan több mint 60 műhely fotódokumentációjára is sor került.

 

Kutatási eredmények összefoglalása: A vizsgálat során átfogó képet kaptunk a nagykörút által határolt belvárosi területeken működő gyártókapacitásokról.  A vizsgálat eredményét, a több mint 200 műhely részletes bemutatását a december 18-án aktiválandó honlapon tesszük közzé térképalapú platformon. Egyben szorgalmazzuk, hogy az érdeklődök, felhasználók értékeljék, véleményezzék, továbbá újabb – a kutatásból esetlegesen kimaradt – műhelyekkel is bővítsék az adatbázist.

A vizsgálat a kisvállalkozások működésének felmérésén túl támogatja a tervezők és gyártók kapcsolatépítését, hálózatosodását, mind megrendelői-kivitelezői relációban, mind generációk közötti tudásmegosztás szempontjából, összekapcsolva a fiatal tervezők design szemléletű megközelítését és a sok év(tized)e munkálkodó mesteremberek tapasztalatát. A Design Terminál célja továbbá különféle produkciós események megszervezése is, úgymint alkotói workshopok, nyitott műhelyek mint maker space-k, fiatal szakemberek és az utánpótlás híján bezárásra ítélendő műhelyek közötti közvetítés, stb.

Az elkövetkező években az adatbázis területi bővítése és folyamatos aktualizálása, illetve a megismert műhelyek munkáját bemutató és támogató fejlesztések és programok várhatók.

Fotó: Penziás Nikolett: Tóth István lovaglócsizma készítő, Budapest, 2014. DT